Traduzca Video para Catalán

Babylon NG

¡La próxima generación en traducciones!

Descárguelo, es gratuito

Lengua Fonte

Lengua de Destinos magnetoscopi domèstic, vídeo
Imatge. So
Def. del Termcat: Magnetoscopi de casset d'ús domèstic que es connecta a un televisor i que té com a funcions principals l'enregistrament d'emissions de televisió i la reproducció de cintes de vídeo.
Nota: Magnetoscopi domèstic és la forma més precisa terminològicament, tot i que vídeo és la forma d'ús habitual en la llengua general.


s TECNOL magnetoscopi domèstic, vídeo

m vídeo

s magnetoscopi domèstic, vídeo
Imatge. So
Def. del Termcat: Magnetoscopi de casset d'ús domèstic que es connecta a un televisor i que té com a funcions principals l'enregistrament d'emissions de televisió i la reproducció de cintes de vídeo.
Nota: Magnetoscopi domèstic és la forma més precisa terminològicament, tot i que vídeo és la forma d'ús habitual en la llengua general.


Translate the Inglés term Video to other languages